OverheidsadviseringOnze adviseurs zijn ‘thuis in uw omgeving’.  Dat is onze bedrijfsslogan, waar we mee bedoelen te zeggen is dat onze adviseurs thuis zijn in de wet- en regelgeving van de fysieke leefomgeving waarbij de nadruk ligt op het vlak van de beleidsterreinen Milieu (Wabo) en de Natuurbeschermingswet. Heeft uw organisatie tijdelijk ondersteuning nodig wegens ziekte of zwangerschapsverlof of heeft u tijdelijk extra handen nodig om achterstanden weg te werken dan wel een piek in uw werkzaamheden op te vangen, dan kan Benjamins Agrarisch Milieuadvies u daarbij ondersteunen.

Onze adviseurs kunnen zowel op detacheringsbasis als ook op uitbestedingsbasis worden ingezet. Op detacheringsbasis kan interessant zijn als u structureel menskracht te kort komt en u tijdelijk een externe adviseur wilt inhuren bij extra werkzaamheden of ter vervanging bij ziekte. Op uitbestedingsbasis kan voor u interessant zijn als u een afgebakend aantal controles of vergunningen buiten de deur wilt zetten in uw gemeente/omgevingsdienst.

Wij volgen de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op de voet en weten deze te gebruiken in onze adviezen. Maakt u gebruik van Benjamins Agrarisch Milieuadvies, dan kiest u voor deskundigheid, betrokkenheid en praktisch denken. Wij denken in oplossingen en resultaten.

Hieronder een overzicht van onze diensten voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten:

  • Ondersteuning bieden bij vergunningverlening Wabo-milieu, agrarisch
  • Ondersteuning bieden bij vergunningverlening Wabo-milieu, niet-agrarisch
  • Ondersteuning bieden bij vergunningverlening Natuurbeschermingswet-agrarisch
  • Ondersteuning bieden bij toezichthoudende taken voor het onderdeel milieu
  • Ondersteuning bieden bij toezichthoudende taken Natuurbeschermingswet-agrarisch
  • Juridische handhaving  milieu (vooraankondigingen, dwangsombesluiten, zienswijzen)
  • Uitvoeren van onderzoeken geur  (agrarisch) in relatie tot ruimtelijke plannen
  • Inventariseren welke milieuonderzoeken nodig zijn voor de ruimtelijke plannen binnen uw gemeente
  • Van quickscan tot geurverordening Wet geurhinder en veehouderij