Milieu-advisering agrarische bedrijvenAls ROM-adviseur zijn wij goed thuis op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Wij beoordelen ruimtelijke ontwikkelingen op kansen en bedreigingen en adviseren en begeleiden klanten bij milieuvraagstukken, omgevingsvergunningen, AMvB-meldingen Activiteitenbesluit en Natuurbeschermingswetvergunningen.

Indien u een nieuw bedrijf wilt starten dient u allerlei vergunningen aan te vragen bij de gemeente. Mogelijk moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het onderdeel milieu of moet u een melding doen op basis van het Activiteitenbesluit.

Benjamins Agrarisch Milieuadvies kan u ondersteunen om de benodigde vergunningen aan te vragen bij de overheid , welke werkzaamheden tijdrovend kunnen zijn, zodat u zich kunt bezig houden met uw eigenlijke werkzaamheden van uw bedrijf. Omdat het doorlopen van de benodigde vergunningprocedures vaak enkele maanden kan duren, is het verstandig om tijdig uw plannen in gang te zetten.

Hieronder een kleine greep uit onze diensten voor agrarische bedrijven en bedrijven, die met agrarische bedrijven te maken hebben en daarover advies nodig zijn:

 • Het verzorgen van een complete aanvraag omgevingsvergunning
 • Het verzorgen van een complete melding Activiteitenbesluit
 • Het verzorgen van een complete aanvraag Natuurbeschermingswet (agrarisch)
 • Maken van depositieberekeningen (ammoniak) met AAgro-Stacks
 • Maken van geurberekeningen (V-Stacks Vergunning)
 • Maken van fijnstofberekeningen (ISL3a)
 • Juridische advisering naar aanleiding van een milieucontrole op uw vergunning of melding
 • Juridische advisering bij zienswijzen tegen uw ontwerp-omgevingsvergunning
 • Het beoordelen van uw omgevingsvergunning met voorschriften
 • Het in kaart brengen van de noodzakelijke vergunningen (vergunningenmanagement)
 • Milieueffectbeoordelingen
 • Inventariseren welke milieuonderzoeken nodig zijn voor uw ruimtelijke plannen (milieucontouren in beeld brengen)